Máy bẻ đai con ngựa sắt phi 12

Cuối 2019 đầu 2020, Đại Phát cho ra đời Dòng máy bẻ đai con ngựa sắt thế hệ mới chạy được sắt 3 đến 12 mm, cải tiến từ dòng máy chạy sắt phi 10. Tốc độ của máy: 14 – 16 đai/phút cao hơn so với dòng sản phẩm cũ chỉ là 12 đai/phút

Danh mục: